Ν. Κοντοβουνήσιος: Ποια μεγάλα έργα ασφαλίζει η Μινέττα

Στους κινδύνους που ελλοχεύουν στον κλάδο των τεχνικών έργων και την ασφαλιστική κάλυψη μέσω εξειδικευμένων συμβολαίων αναφέρεται σε συνέντευξή του ο Κοντοβουνήσιος Νικόλαος, Διευθυντής Διαχείρισης Χαρτοφυλακίου Γενικών Ασφαλίσεων πλην Αυτοκινήτου στη Μινέττα. Μιλά για τις αιτίες που ενεργοποιούν συμβόλαια, τα μεγάλα έργα των οποία την ασφαλιστική κάλυψη έχει αναλάβει η Μινέττα και τον ανταγωνισμό στο πεδίο των υπηρεσιών.

συνέντευξη του Κοντοβουνήσιου Νικόλαου, Διευθυντή Διαχείρισης Χαρτοφυλακίου Γενικών Ασφαλίσεων πλην Αυτοκινήτου στη Μινέττα (Περιοδικό “am” Σεπτεμβρίου 2023)

Τα έργα υποδομών αποτελούν σύνθετα εγχειρήματα, που απαιτούν εξειδίκευση και τεχνογνωσία από τους φορείς υλοποίησης τους. Ποιος είναι εν προκειμένω ο ρόλος της ιδιωτικής ασφάλισης; Ποιους κινδύνους καλύπτουν τα ασφαλιστήρια;

Η ιδιωτική ασφάλιση παίζει σημαντικό ρόλο στην υλοποίηση έργων υποδομής, καλύπτοντας πολλούς κινδύνους και συμβάλλοντας στην διασφάλιση της σταθερότητας και της ασφάλειας της επένδυσης.

Συνολικά, η ιδιωτική ασφάλιση μπορεί να βοηθήσει στη διασφάλιση της επιτυχούς ολοκλήρωσης και λειτουργίας ενός έργου υποδομής, μειώνοντας τους κινδύνους που ενέχονται και παρέχοντας ασφάλεια στις εμπλεκόμενες πλευρές, τόσο για τον δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα που χρηματοδοτεί το έργο, όσο και για τους ιδιώτες εργολάβους που είναι υπεύθυνοι για την κατασκευή, τη συντήρηση και τη λειτουργία του.

Είναι αντιληπτό, πως τα έργα παρουσιάζουν πολλές διαφορές μεταξύ τους εξαιτίας του είδους των εργασιών, του χρονοδιαγράμματος των έργων, των οικονομικών προϋπολογισμών, του διαφορετικού φορέα χρηματοδότησης, τα οποία επηρεάζουν πολύ τις διαδικασίες και παίζουν σπουδαίο ρόλο στη διαμόρφωση των κινδύνων.

Οι ασφαλιστικές καλύψεις μπορούν να ποικίλουν ανάλογα με τις ανάγκες και τις απαιτήσεις του κάθε έργου υποδομής. Μερικοί από τους βασικούς κινδύνους που μπορεί να καλύπτουν τα ασφαλιστήρια σε αυτό το πλαίσιο περιλαμβάνουν:

  • Κάλυψη Κινδύνων: Τα ασφαλιστήρια προσφέρουν ένα ευρύ φάσμα καλύψεων τόσο για την ολική ή μερική καταστροφή του έργου όσο και για τον εξοπλισμό των εργολάβων. Ως επί το πλείστον η κάλυψη των ασφαλιστήριων είναι κατά παντός κινδύνου (Εργολάβων ή Συναρμολόγησης) και καλύπτουν οποιαδήποτε απρόοπτη και ξαφνική υλική ζημία ή απώλεια που θα προκληθεί από αιτίες όπως ενδεικτικά: πυρκαγιά, κεραυνό, έκρηξη, καιρικά φαινόμενα, σεισμό, καθίζηση, κατολίσθηση, ζημίες κατά την διάρκεια μεταφοράς υλικών, λανθασμένο σχεδιασμό κ.λπ.
  • Κάλυψη Ευθυνών: Τα ασφαλιστήρια μπορούν να παράσχουν επιπλέον προστασία για ζημιές που μπορεί να προκληθούν σε τρίτους αλλά και για απώλειες λόγω εργατικών ατυχημάτων που μπορεί να προκύψουν κατά την διάρκεια ενός έργου.
  • Ελαχιστοποίηση Χρηματοοικονομικού Κινδύνου: Επιπλέον τα ασφαλιστήρια καλύπτουν την ελαχιστοποίηση του χρηματοοικονομικού κινδύνου για τους φορείς υλοποίησης για τυχόν μελλοντικές ροές εισοδήματος που προέρχονται από κατασκευαστικά έργα. Με την ασφάλιση καθυστέρησης εκκίνησης αντιμετωπίζονται οι οικονομικές συνέπειες μιας καθυστέρησης στην ολοκλήρωση του έργου που προκύπτει από ασφαλισμένη υλική ζημιά.

Με βάση την εμπειρία σας ποιοι είναι οι συχνότεροι κίνδυνοι που ενεργοποιούν συμβόλαια για μεγάλα έργα;

Ορισμένοι από τους συχνότερους κινδύνους που ενεργοποιούν ασφαλιστήρια συμβόλαια για μεγάλα τεχνικά έργα είναι οι παρακάτω:

  1. Κίνδυνος Καταστροφής: Φυσικές καταστροφές όπως σεισμούς, πλημμύρες, κατολισθήσεις κ.λπ., που μπορεί να προκαλέσουν εκτεταμένες υλικές ζημιές στο έργο.
  2. Κίνδυνος Ατυχήματος: Ατυχήματα εργαζομένων (τραυματισμούς, ατυχήματα με μηχανήματα κ.λπ.) κατά τη διάρκεια της κατασκευής ή λειτουργίας του έργου.
  3. Κίνδυνος Καθυστέρησης Έργου: Καθυστέρηση της ολοκλήρωσης του έργου, είτε λόγω προβλημάτων με την παραγωγή, προμήθειες υλικών, καθυστερήσεις στις άδειες κατασκευής ή άλλων απρόβλεπτων παραγόντων που αυξάνουν την πιθανότητα ζημιάς στο έργο.
  4. Κίνδυνος Σφάλματος Σχεδιασμού: Πιθανά σφάλματα ή ανεπάρκεια στο σχεδιασμό του έργου, που μπορεί να οδηγήσουν σε μη λειτουργικότητα, απώλεια απόδοσης ή ανεπαρκή αντοχή με αποτέλεσμα να προκληθεί ζημία στο έργο.
  5. Κίνδυνος Υπερκόστους: Ενδεχόμενο υπέρβασης του προϋπολογισμού του έργου λόγω απρόβλεπτων παραγόντων, όπως αυξημένο κόστος υλικών ή εργατικού δυναμικού, αλλαγές στις προδιαγραφές ή μη αποδοτική διαχείριση που επιβαρύνει τους κίνδυνους που απειλούν το έργο.

Πέρα όμως από τα παραπάνω θα πρέπει να λάβουμε υπόψιν πως κάθε έργο έχει τις δικές του μοναδικές πτυχές και κινδύνους και οι ασφαλιστικές καλύψεις προσαρμόζονται συνήθως ανάλογα.

Ποια τεχνικά έργα ιδιωτών ή ΣΔΙΤ έχει ασφαλίσει η ΜΙΝΕΤΤΑ; 

Η Εταιρία μας στον κλάδο τεχνικών ασφαλίσεων διαθέτει στελέχη με υψηλή τεχνογνωσία που αναλύουν με ιδιαίτερη διαδικασία τα τεχνικά έργα δημόσια ή ιδιωτικά ώστε να κατανοηθούν οι κίνδυνοι που επηρεάζουν το εκάστοτε έργο αλλά και ο τρόπος με τον οποίο οι κατασκευαστικές εταιρείες διαχειρίζονται τα έργα και μας επιτρέπει να επιτυγχάνουμε υψηλή ανταγωνιστικότητα στον τρόπο προσέγγισης των έργων.

Τα παραπάνω έχουν οδηγήσει τον κλάδο των τεχνικών ασφαλίσεων σε μια δυναμική ανάπτυξη αλλά και στην εμπιστοσύνη των μεγαλύτερών κατασκευαστικών ομίλων ώστε σήμερα να συμμετέχουμε στην ασφάλιση σε σημαντικά έργα υποδομών τόσο Ιδιωτών και Δημόσιων Έργων όσο και Συμπράξεων Δημόσιου – Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) όπως για παράδειγμα τα δύο έργα-ορόσημα για την ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισμό του οδικού δικτύου της χώρας, την μετατροπή σε αυτοκινητόδρομο του τμήματος Νεάπολη – Άγιος Νικόλαος στη Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου του Αυτοκινητόδρομου 90 (Α90), γνωστού και ως Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης (ΒΟΑΚ) αξίας €126,6 εκατ., την κατασκευή του οδικού άξονα Νοτιοδυτικής Πελοποννήσου, τμήμα Καλαμάτα – Ριζόμυλος – Πύλος – Μεθώνη αξίας €204,9 εκατ.

Επιπρόσθετα η ΜΙΝΕΤΤΑ ασφαλίζει και εξειδικευμένα έργα, χαρακτηριστικά αναφέρουμε την ασφάλιση των συρμών (τραίνων αξίας €130,5 εκατ.) που θα λειτουργούν αυτόνομα χωρίς οδηγό στο Μετρό Θεσσαλονίκης, τόσο για τις υλικές ζημιές, όσο και για τις ευθύνες κατά τη διάρκεια των δοκιμών που θα πραγματοποιούνται μέχρι να παραδοθούν σε λειτουργία.

Θεωρείτε ότι θα υπάρξει ανάπτυξη στον εν λόγω τομέα ασφαλίσεων; Ποια είναι η παραγωγή της εταιρείας σας στις ασφαλίσεις μεγάλων έργων και τι μερίδιο αποτελεί στο χαρτοφυλάκιό σας;

Μετά από μια μακρά περίοδο ύφεσης των δραστηριοτήτων του κλάδου, την τελευταία διετία οι κατασκευές στην Ελλάδα εισήλθαν σε μια φάση ανάκαμψης, συμβάλλοντας εκ νέου στην αναπτυξιακή δυναμική της χώρας.

Οι προβλέψεις και οι αναπτυξιακές τάσεις στον εν λόγω τομέα μπορούν να επηρεαστούν από πολλούς παράγοντες, όπως η οικονομική κατάσταση, οι νομοθετικές ρυθμίσεις, οι επενδύσεις σε υποδομές κ.ά. Οι προοπτικές του κλάδου πάντως για τα επόμενα έτη φαίνεται να ενισχύονται σημαντικά από τις επενδύσεις που αναμένεται να πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο της υλοποίησης προγραμμάτων, όπως το “Next Generation EU” και της απορρόφησης των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (2021-2026) και το Εταιρικό Σύμφωνο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) 2021-2027.

Γενικά, η ασφάλιση τεχνικών έργων είναι ένας σημαντικός τομέας που ακολουθεί τις εξελίξεις και τις ανάγκες της αγοράς υποδομών. Με τη συνεχή ανάπτυξη της οικονομίας, είναι πιθανό να υπάρχει αύξηση στη ζήτηση για ασφαλιστικές καλύψεις σε τεχνικά έργα. Επίσης, οι τεχνολογικές εξελίξεις και οι καινοτομίες στον τομέα των υποδομών μπορεί να επηρεάσουν τον τρόπο λειτουργίας και την ανάγκη για ασφάλιση.

Η ΜΙΝΕΤΤΑ Ασφαλιστική αναλύοντας τις συνθήκες που επικρατούν στην Αγορά, καθώς και τις τάσεις που αναμένεται να επηρεάσουν το οικονομικό μοντέλο της χώρας, εφαρμόζει ήδη στρατηγική ανάπτυξης στους κύριους κλάδους ασφάλισης περιουσίας, κατασκευών, αστικής ευθύνης και μεταφορών. Ειδικότερα ο κλάδος των τεχνικών ασφαλίσεων, χρησιμοποιώντας ως βάση την ανταγωνιστικότητα, την παραγωγικότητα και την εξωστρέφεια έχει πετύχει να τριπλασιάσει σχεδόν το μερίδιο του στο χαρτοφυλάκιο μας τον τελευταίο χρόνο.

Σε ποιο πεδίο κρίνεται ο ανταγωνισμός των εταιρειών στην ασφάλιση τεχνικών έργων; 

Ο ανταγωνισμός σε αυτόν τον τομέα βασίζεται στην παροχή ασφαλιστικών υπηρεσιών που καλύπτουν τους κινδύνους που συνδέονται με την υλοποίηση και τη λειτουργία των τεχνικών έργων.

Οι ασφαλιστικές εταιρείες ανταγωνίζονται στη βελτίωση των όρων και των παρεχόμενων καλυπτόμενων κινδύνων, στην ποιότητα των υπηρεσιών τους, την αξιοπιστία τους, την ταχύτητα στην αποζημίωση και την πολιτική τιμολόγησής τους. Οι φορείς υλοποίησης των έργων επιλέγουν την ασφαλιστική εταιρεία που προσφέρει τις καλύτερες προϋποθέσεις και καλύψεις στις πιο ανταγωνιστικές τιμές.

Αυτός ο ανταγωνισμός συμβάλλει στην βελτίωση της παρεχόμενης ασφάλισης και των υπηρεσιών, καθώς και στη διασφάλιση της σταθερότητας της αγοράς και της αξιοπιστίας των ασφαλιστικών εταιρειών που ασφαλίζουν τα τεχνικά έργα.

Η ΜΙΝΕΤΤΑ Ασφαλιστική για να ανταποκριθεί καλύτερα στις ανάγκες των πελατών της και να προσφέρει υπεραξία στους συνεργάτες της έχει διαφοροποιήσει την οργανωτική της δομή σε πελατοκεντρική, που μας επιτρέπει να διαχειριζόμαστε όλες τις λειτουργίες των Κλάδων, τόσο στο underwriting, όσο και στις αποζημιώσεις. Στα βασικά πλεονεκτήματα αυτής της οργανωτικής δομής, που παρέχει συνολική και ολοκληρωμένη εικόνα για κάθε Κλάδο Ασφάλισης, συγκαταλέγονται η δυνατότητα υλοποίησης στοχευμένων βελτιώσεων στους όρους ασφάλισης, η συνεχής ενίσχυση της τεχνογνωσίας των στελεχών μας και φυσικά η άμεση και άρτια εξυπηρέτηση των συνεργατών και των πελατών. Παράλληλα, η πληρότητα του προϊοντικού χαρτοφυλακίου, μας επιτρέπει να καλύπτουμε κάθε σύγχρονη ασφαλιστική ανάγκη.

Σε κάθε περίπτωση η αξιοπιστία της ΜΙΝΕΤΤΑ Ασφαλιστικής αποτελεί, σε όλη τη διάρκεια των 50 ετών δραστηριοποίησης μας στην αγορά, σταθερή αξία για τον ασφαλισμένο και μια εξαιρετική πρόταση για τον ασφαλιστικό διαμεσολαβητή και σε ότι αφορά τη διεύρυνση των εργασιών του στο πεδίο των τεχνικών έργων.

www.insurancedaily.gr

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *