Παππά Μαρίνα

Ονοματεπώνυμο: Παππά Μαρίνα
Περιγραφή υπηρεσιών/Ειδικότητες: Certified yoga teacher-Vinyasa Yoga, Abhaya Yoga, Aerial Yoga
Διεύθυνση: Μωραΐτη 74, Αθήνα
Τηλ.: 6936 982428
Email: marinapappayoga@gmail.com
Site: http://www.marinapappayoga.gr/
Facebook: https://www.facebook.com/marinapappayoga
Instagram: pappamarina