Καζάκου Αδαμαντία

Ονοματεπώνυμο: Καζάκου Αδαμαντία
Περιγραφή υπηρεσιών/Ειδικότητες: Life coach, Master NLP Practitioner
Τηλ.: 213-044-3436
Email: [email protected]
Site: http://www.lifementoring.gr/
Facebook: https://www.facebook.com/AdamantiaKazakoulifecoach/
Instagram: https://www.instagram.com/adamantia__kazakou/
LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/adamantia-kazakou-8ab5b6174/