Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Η έννοια της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης είναι μια δυναμική έννοια, η οποία εξελίσσεται συνεχώς. Το Happy Life Magazine ενσωματώνει σε εθελοντική βάση κοινωνικές και περιβαλλοντικές ανησυχίες στις επιχειρηματικές του δραστηριότητες και στις επαφές του με τα άλλα ενδιαφερόμενα μέρη. 

Για τον σκοπό αυτό εντοπίζουμε ποιες ομάδες ή άτομα επηρεάζονται από τις δραστηριότητές μας, οικοδομούμε σχέσεις αμοιβαίας εμπιστοσύνης με αυτά, διαβουλευόμαστε μαζί τους και προσπαθούμε να εξισορροπήσουμε τις απαιτήσεις για τη δημιουργία δράσεων αμοιβαίου συμφέροντος. 

Ανταποκρινόμαστε στις ανάγκες και τις επιθυμίες των αναγνωστών με την προώθηση ασφαλών προϊόντων και υπηρεσιών που έχουν άριστη ποιότητα, δεν περιέχουν επικίνδυνες ουσίες, είναι αξιόπιστα και υποστηρίζονται από διαδικασίες εξυπηρέτησης μετά την πώληση. 

Προωθούμε και εφαρμόζουμε κανόνες δεοντολογίας στις στρατηγικές μάρκετινγκ και διαφήμισης, με στόχο την τήρηση των δικαιωμάτων του καταναλωτή, και ανταλλάσσουμε απόψεις με στόχο τη βελτίωση. 

Ως υπεύθυνη επιχείρηση, κοινωνικά και περιβαλλοντικά, ενθαρρύνουμε τους συνεργάτες μας να εφαρμόζουν και αυτοί βασικούς κανόνες κοινωνικής και περιβαλλοντικής ευθύνης και επιλέγουμε να συνεργαζόμαστε με εκείνους που τηρούν κοινά αποδεκτά πρότυπα σε τομείς όπως τα ανθρώπινα δικαιώματα, η υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων, η προστασία του περιβάλλοντος κ.ά. 

Θέλουμε να συνυπάρχουμε με συνεργάτες που μοιράζονται τις ίδιες αξίες και προβληματισμούς και συμβάλλουν στη βελτίωση της ποιότητας της ζωής μέσα από δράσεις που αναφέρονται στην εκπαίδευση, την υγεία και την περίθαλψη, ενώ έχουμε ενεργή συμμετοχή σε εθελοντικά προγράμματα. 

Στόχος μας είναι η προσφορά στο κοινωνικό σύνολο, η ευαισθητοποίηση των πολιτών και το κτίσιμο μιας σχέσης αμοιβαίας εμπιστοσύνης με τους αναγνώστες και το ευρύ κοινό. Πιστεύουμε ότι οι επόμενες γενιές έχουν δικαίωμα να ζήσουν σε ένα καλύτερο και βιώσιμο περιβάλλον. 

«Ευτυχία είναι όταν αυτά που σκέφτεσαι, λες και κάνεις είναι σε αρμονία. Έτσι βρίσκεις μεγαλύτερη εσωτερική απόλαυση, όταν οι σκέψεις, οι λέξεις και οι πράξεις σου είναι ευθυγραμμισμένες. Νιώθεις δυνατός και καλά με τον εαυτό σου», Μαχάτμα Γκάντι

Happy Life Magazine

Επικοινωνήστε μαζί μας στο info@happylifemag.com