Greek English French German Italian Japanese Russian Spanish
Διαφήμιση

Get connected with Happy Life

Sign up for our newsletterΔιαφήμιση
Πειθώ και διαπραγμάτευση PDF Εκτύπωση E-mail

wordshavepowerparttwoΜέρος Β’


της Μίνας Μπουλέκου


Η πειθώ σε μια διαδικασία διαπραγμάτευσης παρουσιάζεται εικονικά με έντονες συσπάσεις στο πρόσωπο, σφίγγοντας τα χέρια ή και το αντίθετο, δείχνοντας ευφορία ή δυσφορία, ανάλογα με την περίπτωση. Βέβαια αυτό δεν αποτελεί εμπόδιο στους έμπειρους ομιλητές, οι οποίοι μπορούν να συμμετέχουν και στις δυο διαδικασίες, έχοντας πρώτον διασφαλίσει την δική τους θέση, ανεξαρτήτου αποτελέσματος και δεύτερον αναγνωρίζοντας πως σε κάθε πλευρά, υπάρχει πάντα και ένας δυσαρεστημένος. Είναι και αυτό μέρος της διαλεκτικής επικοινωνίας.


Διατηρήστε το ενδιαφέρον


Σε μια συζήτηση, όσο καλά κατασκευασμένο μπορεί να φαίνεται ένα επιχείρημα δεν είναι αρκετό, για να κρατήσει την προσοχή ενός ακροατή ή του κοινού. Ο ομιλητής πρέπει να χαρακτηρίζεται στις απαντήσεις του, με σαφήνεια, ακρίβεια και αμεσότητα, προκειμένου να γίνει πιστευτός στις απόψεις του. Τα όποια πειστικά επιχειρήματα, πρέπει να αποτελούνται από μια σειρά έγκυρων πληροφοριών και στοιχείων, που θα διαμορφώσουν το τελικό αποτέλεσμα.

Τα σημεία ουσίας θα πρέπει να δοθούν, με εμφατικό τρόπο, σε απλή γλώσσα, με αναλυτικές αναφορές και με συγκεκριμένα παραδείγματα αναδεικνύοντας με έντεχνο χειρισμό, την εμβάθυνση επί του θέματος.

Ένα άλλο σημείο ιδιαίτερα σημαντικό, που θα πρέπει να έχουμε κατά νου, είναι ότι οι εικόνες είναι πιο δυνατές από τις λέξεις, ανεξαρτήτου προσώπου.

Η εποχή μας, λόγω της τεχνολογικής εξέλιξης που έχει επέλθει, κατακλύζεται από μια σωρεία δυνατών εικόνων, που διαμορφώνουν σε πρώτο επίπεδο, άλλοτε θετικά και άλλοτε αρνητικά, την κοινή γνώμη.


Δημιουργικός και συνεχόμενος προβληματισμός


Η τέχνη μιας επιτυχημένης προσέγγισης, στηριζόμενη στην δύναμη της πειθούς, δεν εξαρτάται μόνο του να εμπνέει κανείς εμπιστοσύνη στον απέναντι του, χρειάζονται πολύ περισσότερα, όπως συγκεκριμένες μεθόδους, που θα εφαρμοστούν ανάλογα με την κάθε περίπτωση.

Η συνηθέστερη τακτική που χρησιμοποιούν τα άτομα κύρους που ασκούν εξουσία και που επηρεάζουν την κοινή γνώμη, είναι ως επί το πλείστον η διπλωματική προσέγγιση που καλύπτει ένα ευρύ φάσμα περιοχών. Ειδικότερα σε κάθε θέμα που παρουσιάζεται και αναλύεται υπάρχουν πάντα πολλές πτυχές. Η αποσαφήνιση πολλές φορές είναι δυσδιάκριτη λόγω των πολλών σκοπιμοτήτων που υπάρχουν.

Σε κάθε περίπτωση, ζητήστε την γνώμη του άλλου προκειμένου να τον πείσετε με τα δικά σας επιχειρήματα ακόμα και αν υπάρξει διαφωνία. Η ειλικρινής προσέγγιση και πρόθεση του ομιλητή, είναι εκείνη που θα μετατρέψει, όποια αρνητική πλευρά και θα δημιουργήσει το κατάλληλο έδαφος, μέσα από εύλογα ερωτήματα και προβληματισμό, για τις συνθήκες που επικρατούν σε μια δεδομένη κατάσταση.


Η διαδικασία μιας διαπραγμάτευσης


Σε κάθε διαδικασία μιας διαπραγμάτευσης, υπάρχει πάντα ένα συγκεκριμένο χρονικό περιθώριο, στο οποίο η κάθε πλευρά προσπαθεί να επηρεάσει την άλλη με διάφορα μέσα. Κάθε πλευρά έχει τις δικές της παγιωμένες θέσεις και τις οποίες υποστηρίζει μέχρι την εξεύρεση μιας λύσης.

Πολύ συχνά παρατηρούμε, ότι υπάρχει έλλειψη πραγματικού και ουσιαστικού διαλόγου και η κάθε πλευρά οχυρώνεται πίσω τα συμφέροντα που εκπροσωπεί, δείχνοντας στρουθοκαμηλισμό και δυσκαμψία. Η σύγκρουση στην επικοινωνία δυστυχώς δεν οδηγεί πουθενά. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα οι περισσότερες διαπραγματεύσεις, να αποβαίνουν άκαρπες και να εξελίσσονται σε μάχες, του ποιος θα υπερισχύσει έναντι του άλλου.

 

Χαρακτηριστικά μιας επιτυχημένης διαπραγμάτευσης

 
Για να είναι μια διαπραγμάτευση γόνιμη και να έχει επιτυχή έκβαση, θα πρέπει να συνοδεύεται από τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

  • Συμβιβασμός σε πρώτο στάδιο
  • Ευελιξία στον διαφορετικό τρόπο αντιμετώπισης
  • Εναλλακτικές λύσεις σε περίπτωση αντιπαραθέσεων
  • Εξέταση όλων των δεδομένων
  • Διατήρηση των καλών σχέσεων
  • Αμοιβαίο πνεύμα συνεργασίας και εκτίμησης
  • Αναζήτηση κοινού εδάφους, με τελικό σκοπό μια κοινή απόφαση

 

Σε κάθε περίπτωση, η εξέλιξη ενός εποικοδομητικού διαλόγου πρέπει να χαρακτηρίζεται πάντα μέσα σε ένα πνεύμα συναίνεσης και καλής πίστης, ως ένδειξη του πολιτισμένου ανθρώπου.www.e-psychology.gr